אלפון הפקולטה למדעי הרוח

שםיחידהיחידת משנהמיקום / זמני קבלהטלפוןדוא"ל
ד"ר קרן סדוןהפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
פרופ' יוסף סדןהפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודי הערבית והאסלאםמקס ווב - ביה"ס לשפות
03-6405029
ד"ר דבורה סויניהפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 321
03-6407236
ד"ר אורן סולהפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
ד"ר נדב סולומונוביץהפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
מרלוס סונוולדהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה יהודית
ד"ר טליה סוצקוברהפקולטה למדעי הרוחחוג למקראביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 301
03-6409967
ד"ר יהונתן יוסף סטבסקיהפקולטה למדעי הרוחחוג לספרות אנגלית ולימודים אמריקנייםמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 510
03-6405044
שבותיה סטדניקהפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנות
נח סטולמןהפקולטה למדעי הרוחחוג לספרות אנגלית ולימודים אמריקניים
בן סטרוגוהפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
ד"ר רן סיגדהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
03-6406837
ד"ר אילנה רות סיגלהפקולטה למדעי הרוחלימודים כללייםביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, חדר 230
חויי סיההפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 252
יונתן סיטבוןהפקולטה למדעי הרוחשפה וספרות צרפתית
הפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
ד"ר רוזלי סיטמןהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 217
03-6407846
ד"ר ורד סיידוןהפקולטה למדעי הרוחחוג ללשון עבריתביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 401
03-6409787
פרופ' טל סילוניהפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנותמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 404
03-6409093
הפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 404
03-6409093
פרופ' איימי סינגרהפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
לילך אסתר סלעהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
03-6409491
ד"ר אורי סלעהפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 478
03-6409424
פרופ' רקפת סלע-שפיהפקולטה למדעי הרוחביה"ס למדעי התרבותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 475
03-6409548
ד"ר לאוניד סמילוביצקיהפקולטה למדעי הרוחהמרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין-גורן
03-6409387
פרופ' מרדכי ירון סנדרוביץהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 462
03-6406288
נובוקו סנוהפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיה
פרופ' אשר ססרהפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 409
03-6406443
פרופ' לידר ספיר-חןהפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיה, חדר 425
03-6406028
ד"ר קרולינה סקיטההפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודים קלאסיים
ד"ר אדריאן דוד סקסוןהפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
ד"ר עומר זאב סרגיהפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 312
פרופ' צבי [צביקה סרפר] סרפרהפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 257
03-6406362
ד"ר יוסף עאסיהפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה של המדעים
ד"ר איקבאל עבד אל ראזקהפקולטה למדעי הרוחחוג למקרא
ד"ר טליה עבוהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרות
ד"ר ניר עברוןהפקולטה למדעי הרוחחוג לספרות אנגלית ולימודים אמריקנייםמקס ווב - ביה"ס לשפות
ד"ר שון עדריהפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
פרופ' יעקב עובדהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
פרופ' אשר עובדיההפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודים קלאסיים
03-6409779
אברהם עוזהפקולטה למדעי הרוחחוג לתורת הספרות הכללית
ד"ר סילבי [עוזיאל סילבי] עוזיאלהפקולטה למדעי הרוחשפה וספרות צרפתיתמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 307
03-6405001
ד"ר יוסף עוזיאלהפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיה
ענבר עופרהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה
קורל ליזה עזוריהפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
ד"ר עירית עילם עבדיהפקולטה למדעי הרוחחוג לספרות אנגלית ולימודים אמריקניים
הפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרות
ענת עינהרהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרות
נעמה עירוןהפקולטה למדעי הרוחמכון וחוג לארכיאולוגיה
רות עלוןהפקולטה למדעי הרוחתוכנית לימודי נשים ומגדר
ד"ר אורה עמברהפקולטה למדעי הרוחחוג ללשון עבריתביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג
03-6409787
פרופ' רות עמוסיהפקולטה למדעי הרוחשפה וספרות צרפתיתמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 312
03-6405009
פרופ' נח עמינוחהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
ד"ר רועי עמירהפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
ד"ר רמה עמישבהפקולטה למדעי הרוחביה"ס לפילוסופיה
ד"ר עמיחי עמיתהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה
יסמין ענברהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמרכז סטודנטים ע"ש מיטשל, חדר 208
03-6409691
פרופ' משה ענברהפקולטה למדעי הרוחחוג למקרא
03-6407213
דפנה מרים ענברהפקולטה למדעי הרוחביה"ס למדעי התרבותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 480
03-6409880
אליהו ענתביהפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיה
פרופ' משה עסיסהפקולטה למדעי הרוחלימודי התרבות העבריתביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 404
03-6408450
דידי עצמוןהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כללית
פרופ' אלכסנדר פאנטאלקיןהפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 319
03-6408709
עופר פוגורלסקיהפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודים קלאסיים
ד"ר ג'רמי פוגלהפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
הפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה יהודית
רות חוה פוירשטייןהפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
פרופ' מאירה פוליאקהפקולטה למדעי הרוחחוג למקראביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 314
03-6407896
ד"ר חנה פולין-גלאיהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 215
פרופ' פרנק פולקהפקולטה למדעי הרוחלימודי התרבות העבריתביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 110
03-6406057
אייל פונדקהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
03-6409943
איתמר פופליקרהפקולטה למדעי הרוחתכנית הלימודים בפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה (פכ"מ)
פרופ' עודד פוצ'טרהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחהחוג לגאוגרפיה וסביבת האדם, חדר 119
03-6409098
טלי פוקסהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
שני פוקרהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרות
ד"ר עדיאל פורטוגליהפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיה
פרופ' יובל פורטוגליביה"ס לסביבהחוג לגיאוגרפיההחוג לגאוגרפיה וסביבת האדם
03-6408661
פרופ' דינה [דין דין] פורתהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראלבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 454ג
03-6406073
ד"ר אור פורתהפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהחדר 512
050-2722462
אור פטוסיהפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה
נועה פטישהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה
ענבל פיאמנטה שמירהפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיה
03-6409481
דורון פייסיקהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה
ד"ר אריה פינקלברגהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
פרופ' מרגלית פינקלברגהפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודים קלאסייםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 476
03-6409779
סלמוט [סלמווית] פיסהההפקולטה למדעי הרוחחוג ללשון עברית
0425 (פנימי)
ארד פירר- פרישרהפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
פרופ' מנחם פישהפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה של המדעיםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 436
3113 (פנימי)
מיכל שרון פישרהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כללית
הפקולטה למדעי הרוחמכון גרמני
ד"ר עמית פכלרהפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
פרופ' ארנה פלגהפקולטה למדעי הרוחביה"ס לפילוסופיהמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 304
03-6405006
ד"ר רפאל [רפי] פלדהפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיה
ד"ר הילה פלד שפיראהפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
פרופ' מרים [מירי] פלדון אליאבהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 374
03-6409785
דניאל פלדיהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה
ד"ר הדר פלדמן סמטהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראל
פרופ' משה פלורנטיןהפקולטה למדעי הרוחלימודי התרבות העבריתביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 402
03-6409787
סשה פליטהפקולטה למדעי הרוחמכון וחוג לארכיאולוגיה
ד"ר איריס מישל פליקסהפקולטה למדעי הרוחלימודי התרבות העברית
ד"ר מיכל פלס אלמגורהפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
פרופ' אנדרו הנרי [אנדי] פלקסהפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
הפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
יוביטה פנצ'יקהפקולטה למדעי הרוחחוג לספרות אנגלית ולימודים אמריקניים
דורון פנקסהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה
ד"ר טדי פסברגהפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודים קלאסייםחדר 354א

עמודים

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>