פירוט הקורסים

קורסים
ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

0622910201 - מבוא ללימודי אפריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן326

0622100301 - מבוא לדת ולתרבות האסלאם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0622910301 - תרגיל בחקר אפריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא רופאסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00גילמן361
ד"ר גיא רופאסמסטר א'תרגילד'16:00–18:00גילמן361

0622230401 - מבוא לצופיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן220
  • מבואות נוספים ניתן ללמוד: בב"ג ובאו"פ
  • ניתן לראות את הקורסים באתר התכנית שבאינטרנט

סמינרים- שנים ב' ג'-מסגרת 300 (הערות)

0693220101 - גשר מעל הסהרה - ניגריה ועולם האסלאם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית בקסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00גילמן304
ד"ר אירית בקסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן304

0624412601 - המרקם הלשוני-חברתי-תרבותי באתיופיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'סמינרג'14:00–16:00רוזנברג107

0668300801 - יחסי צרפת אפריקה - בין תלות להדדיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טל סלעסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00ווב103

0680509201 - מינוריות כפולה: כותבות שחורות בארה"ב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'סמינרא'14:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב
הערות סמינרים- שנים ב' ג'-מסגרת 300
  • סמינרים נוספים ניתן ללמוד בב"ג או באו"פ
  • ניתן לראות קורסים נוספים באתר התכנית שבאינטרנט

שיעורי בחירה שנים א'-ג'- מסגרת 124

0693211901 - גישות אפריקניות לשואה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן456

0693201601 - אנתרופולוגיה יישומית במציאות של הגירה ופליטות בין אפריקה ליש

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר כהן רויתסמסטר א'+ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן317

0622230601 - חברה וסביבה בצפון אפריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דניאל זיסינוייןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן456

0622203001 - מוזיקה, מגדר וקוויריות במזה"ת ובאפריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משה מורדסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן456

0693300101 - בימת אפריקה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן277
  • פתוח לתלמידי שנים ב' ו ג' בלבד
  • תאריכי המפגשים יפורסמו בתחילת השנה

0693300201 - בימת אפריקה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן277
  • פתוח לתלמידי שנים ב' ו ג' בלבד
  • תאריכי המפגשים יפורסמו בתחילת הסמסטר

0680316101 - אתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רן הכהןסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן305

0624300301 - אמהרית למתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג107
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג107

0624110801 - געז למתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שו"תא'14:00–16:00רוזנברג107

שיעורי בחירה עם זיקה לאפריקה שנים א'-ג' מסגרת 124

0621121601 - התרבות הנוצרית במערב, מישו ועד קלווין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אביעד קליינברגסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0668140001 - צרפת במאה ה-19 בראי הספרות, האומנות והקולנוע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עילי ראונרסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00ווב102

0668140101 - מושגי יסוד בחברה, שלטון ושפה בצרפת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אביב אמיתסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00ווב103

0621197101 - תחנות יסוד בהיסטוריה של ארצות הברית, 1861-1492

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן305
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'שו"תה'10:00–12:00גילמן305
  • קורסים נוספים ניתן ללמוד בב"ג ובאו"פ
  • ניתן לראות את הקורסים באתר התכנית שבאינטרנט
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>